Chronische vermoeidheid en ergotherapie

Ergotherapie bij vermoeidheidsklachten is er op gericht om een goede balans te vinden tussen  belasting en belastbaarheid.  Er wordt in de praktijk gebruik gemaakt van de ‘Activiteitenweger’. De ‘Activiteitenweger’ is ontwikkeld door het Meander Medisch Centrum in Amersfoort. Het is een hulpmiddel waarmee de belasting over een hele dag overzichtelijk, objectief en meetbaar gemaakt wordt. De werkwijze is methodisch en cliëntgericht. Het kan gebruikt worden voor verschillende revalidatiedoelen:

  • Het vinden van een balans tussen belasting en belastbaarheid.
  • Het opbouwen van de gehele belastbaarheid.
  • Het geven van overzicht in de activiteiten die de cliënt wil gaan doen.

IMG_9865

Praktijkvoorbeeld

Dhr. K.  geeft aan de afgelopen jaren in toenemende mate last te hebben gekregen van vermoeidheidsklachten. Hij vertelt veel moeite te hebben om zijn grenzen aan te geven waardoor hij zichzelf overbelast en qua belastbaarheid in een neerwaartse spiraal terecht is gekomen. Vooral “nee” zeggen tegen mensen die hem dierbaar zijn (m.n. naar zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen toe) kost hem veel moeite,  hij heeft het gevoel hierdoor mensen teleur te stellen. Daarnaast geeft dhr. aan regelmatig te lang door te gaan. Door reumatische klachten heeft dhr. veel pijn in zijn handen. Hiervoor is dhr. onder behandeling bij de reumatoloog.

N.a.v. het bovenstaande heeft dhr.  de volgende doelen gesteld:

  • Ik weet hoeveel energie ik per dag te besteden heb.
  • ik maak keuzes in activiteiten waarbij ik uitga van het ‘potje energie’ dat ik per dag te besteden heb, zodat ik meer kan genieten van de activiteit en ik minder moe ben.

N.a.v. de doelen van dhr. is de belasting/belastbaarheid van dhr. is in kaart gebracht. Hiervoor is de ‘Activiteitenweger’ gebruikt.

Middels de Activiteitenweger heeft dhr. inzicht gekregen in zijn hoeveelheid energie en hoe hij deze verbruikt door de week heen. Dhr. geeft aan dat de tijdschrijflijsten hem bewust hebben gemaakt dat hij veel meer doet dan hij dacht. Ook is hem duidelijk geworden dat zolang hij zich houdt aan zijn ‘potje energie’  hij zich prettiger in zijn lijf voelt, hij zich rustiger en evenwichtiger voelt. Soms doet dhr. meer op een dag dan hij qua energieniveau aan kan, hij vertelt hier dan bewust voor te kiezen omdat naast de lichamelijke terugslag later, de activiteit hem ook iets positiefs oplevert.

Dhr. had aan het begin van de therapie nog de hoop zijn belastbaarheid te kunnen opbouwen  Tijdens de behandeling is dhr. echter duidelijk geworden dat handhaving van het huidige niveau op dit moment het maximaal haalbare is.  Dhr. geeft aan dat het accepteren van de beperkingen door de chronische vermoeidheid moeilijk blijft voor hem omdat het zo in contrast staat met wat hij vroeger allemaal deed.

< terug naar Thuis in balans