Werkwijze

Samen met de cliënt en zijn omgeving inventariseert de ergotherapeut de mogelijkheden en de beperkingen van de cliënt, waarbij de vraag van de cliënt het uitgangspunt is.
Vanuit deze inventarisatie wordt er samen met de cliënt een plan van aanpak opgesteld en begeleidt de ergotherapeut de cliënt om de gestelde doelen te behalen.

De activiteiten die voor de cliënt belangrijk zijn, worden zo praktisch mogelijk aangepakt tijdens de behandeling.

Voorbeelden waaruit de behandeling kan bestaan: