Bemiddeling tussen cliënt en instanties

website 2015 (72)Als gevolg van een neurologische aandoening ervaart dhr. Z veel problemen bij het verplaatsen in huis. Dhr. is  voor het verplaatsen in toenemende mate afhankelijk geworden van derden. De afstanden die dhr. nog zelfstandig kan overbruggen zijn beperkt: bank naar toilet, bank naar bed.

Dhr. trekt zich op tot staan en loopt op zijn spasme. Hij heeft continu een omgevingspunt nodig als steun. Dhr. heeft in het verleden met een rollator gelopen. Dit lukt niet meer omdat de rollator bij hem wegrolt.

Om de actieradius van dhr. in huis te vergroten is een trippelstoel uitgeprobeerd. Dhr. kan zich hiermee redelijk verplaatsen. Hij verplaatst zich door zich met zijn handen via omgevingspunten weg te duwen en met zijn voeten te trippelen. De trippelstoel is aangevraagd bij de zorgverzekeraar en dhr. heeft deze verstrekt gekregen.

< terug naar werkwijze