Leren omgaan met hulpmiddelen

website 2015 (31)Dhr. K. heeft een reumatologische aandoening en  heeft twee maanden geleden een scootmobiel verstrekt gekregen via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).  Dhr. heeft bij aflevering korte uitleg gekregen over de werking van de scootmobiel en een klein stukje gereden. Dhr. durft nog niet alleen op pad te gaan. Hij voelt zich onzeker bij het nemen van op- en afritten en het in en uit de schuur rijden.

Tijdens de gewenningslessen zijn vooral de handelingen geoefend waar dhr. moeite mee had. Routes die voor dhr. belangrijk zijn (bijv. de route naar een ontmoetingscentrum voor ouderen, de winkels en een vriendin) werden geoefend.
Na de 4e les gaf dhr. aan geen angst meer te hebben om er alleen op uit te gaan met de scootmobiel.
Daarnaast is er bij de WMO voor de uitrit van de berging een drempelhulp aangevraagd.

< terug naar werkwijze